VŠE O NÁKUPU » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky ITALIANFOOD.CZ

I. Základní ustanovení

I.a)         Vzájemné vztahy, prodávající, kontakt
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu www.italiandood.cz a objednatelem (zákazníkem internetového obchodu www.italianfood.cz). Provozovatelem internetového obchodu www.italianfood.cz je společnost B.I.H.K. s.r.o. (dále jen prodávající).

Základní a kontaktní údaje

B.I.H.K. s.r.o.
Filipovského 544/26
Praha – Satalice, PSČ: 190 15
IČO: 27642186
DIČO: CZ27642186

Email: info@italianfood.cz
tel.:       234 697 173

I.b)         zákazník
Zákazníkem se rozumí každá fyzická osoba nepodnikatel, fyzická osoba podnikatel a právnická osoba, která prostřednictvím systému internetového obchodu sjednala řádnou objednávku (dále jen zákazník).

I.c)         Internetový obchod
Systémem internetového obchodu se rozumí systém prodeje zboží z internetového obchodu www.italianfood.cz elektronickou formou (dále jen internetový obchod).

II. Objednání zboží

II.a)        objednávka, kupní smlouva, plnoletost
Zákazník si vybere požadované zboží v katalogu internetového obchodu www.italianfood.cz a následně si jej elektronickou formou za pomocí formuláře tomuto účelu určenému objedná. Takováto objednávka je prodávajícím považována za platný návrh kupní smlouvy.
Zákazník touto objednávkou stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud zákazník kupuje zboží s obsahem alkoholu, stvrzuje objednávkou svou plnoletost.
Kupní smlouva je zkompletována potvrzením objednávky prodávajícím a jejím následným dodáním.

II.b)       autorizace, odmítnutí a zrušení obj. prodávajícím
Prodávající si vyhrazuje právo autorizovat objednávku pomocí telefonátu nebo emailu, zpravidla u nových zákazníků. Pokud objednávka zákazníkem potvrzena nebude (nepodaří se navázat kontakt se zákazníkem), prodávající má právo objednávku zrušit.
Prodávající si taktéž vyhrazuje právo odmítnout objednávku od v minulosti problémového zákazníka, tj. například zákazník, který si zboží bez udání důvodu nevyzvedl nebo za něj nezaplatil.
Prodávající má právo objednávku ve výjimečných případech zrušit. Tj. např.: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se, výrazně změnila jeho cena. Prodávající je povinen o zrušení nebo změně takto postižené objednávky informovat zákazníka a pokusit se dohodnout na řešení.

II.c)        zrušení objednávky zákazníkem
Zákazník má právo objednávku zrušit aniž by byl jakkoliv sankciován do doby její expedice. Zrušení objednávky musí být přijato telefonicky nebo formou emailu (uvedeny v kontaktech).  Při zrušení objednávky po její expedici má prodávající právo vymáhat vzniklé náklady, zejména poštovné, balné atp.

III. Dodání zboží

III.a)      doba a způsob dodání a převzetí
Zboží je zpravidla připraveno k expedici a odesláno do 24 hodin od jeho objednání. Internetový obchod si ale vyhrazuje dodací lhůtu 2-7 dní od potvrzení objednávky. Pokud by internetový obchod nebyl schopen dodat zboží v této lhůtě, zákazník o této skutečnosti bude informován.
Místem dodání se rozumí dodací adresa vyplněna zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zboží je možno zaslat pouze v rámci České republiky.
Zboží je předáno k doručení české poště nebo aktuální přepravní službě (dle výběru zákazníka), po Praze je také možno využít naší vlastní kurýrní služby, která funguje po celý týden. Minimální cena objednávky pro možnost využití této služby je 300 Kč včetně DPH Tato služba je určena především pro zboží s krátkou expirační lhůtou. Zboží – v internetovém obchodu specialně označeno ikonkou , není možno dodat jinak než naší kurýrní službou nebo osobním odběrem (vyzvednutí v naší kamenné prodejně).
Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem na průvodním dokladu České pošty nebo jiného přepravce/doručovatele, respektive na dokladu o převzetí v místě určeném prodávajícím. Zákazník se stává vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.
III.b)      osobní odběr
Osobní odběr je možno učinit v naší kamenné prodejně v Praze Satalicích v její obvyklé otevírací době. V případě osobního odběru není účtován žádný další poplatek.
III.c)       nepřevzetí zboží
V případě nepřevzetí zboží zákazníkem si prodávající vyhrazuje právo účtovat a následně vymáhat náklady s expedicí spojené, zejména poštovní, balné a účetní náklady.
III.d)     ceník

- přeprava PPL = 109 Kč

- osobní odběr = 0 Kč

IV. Platební podmínky

způsob a cena plateb
- hotově nebo kartou v kamenné prodejně při převzetí = bez příplatku
- dobírkou, PPL = příplatek 29 Kč
- převodem, platba předem =
bez příplatku
- hotově při předání zboží naším kurýrem =
bez příplatku

V. Shoda / neshoda s kupní smlouvou

V.a)       Shoda s kupní smlouvou
Prodávající se zavazuje zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, tzn. ve stavu odpovídajícím popisu produktu a potřebné čerstvosti.

V.b)       neshoda s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou není, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Tuto situaci řeší Reklamační řád. Toto ustanovení neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že toto není v úplné shodě s kupní smlouvou nebo sám svým jednáním takový rozpor s kupní smlouvou způsobil.
Znamená to tedy, že prodávající neručí za škody vzniklé při přepravě nebo samotným zákazníkem. Doporučujeme proto zboží při jeho převzetí a před podepsáním potvrzení o převzetí balík a případně zboží zkontrolovat a v případě poškození si nechat vyhotovit doklad o jeho poškození.

 

VI. Reklamace

VI.a)      vadné zboží
Pokud zákazník obdrží vadné zboží nebo zboží jiné než si objednal, má právo na jeho bezplatnou výměnu nebo jiné po domluvě na jiný způsob náhrady škody.
VI.b)      lhůty reklamace
Záruční doba nepotravinářského zboží je 24 měsíců od převzetí zboží zákazníkem.

Záruční doba potravinářského závisí na datu uvedeném na obalu výrobku. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po dodání naší kurýrní službou.

VII. Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu a předcházení nedovolenému prodeji alkoholických nápojů nezletilým osobám.
Zákazník registrací nebo nákupem zboží uděluje svůj souhlas k zasílání obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a průzkumech trhu prostřednictvím mailu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@italianfood.cz.

VIII. Ochrana obsahu na Italianfood.cz

Fotografie a italianfood.cz a veškerý slovní obsah na webu italianfood.cz je chráněn autorskými pávy a je zákázáno ho kopírovat nebo s ním jinak nakládat pro vlastní účely mimo web italianfood.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem od 20. 8. 2012. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.italianfood.cz, stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.